About Me

My photo
saya suke diri saye~~~
There was an error in this gadget

My Layout Site

Tuesday, December 22, 2009

♥ Gangster ♥

Sebuah kumpulan gangster menghadapi masalah untuk mengutip wang perlindungandari peniaga. Ini kerana pihak polis sering membuat intipan dan tangkapan.Ketuanya mengambil seorang bisu untuk mengutip wang tersebut. Padapendapatnya, tentulah polis sukar untuk menyoal siasat si bisu tersebut. Maka si bisu pun mula mengutip wang dan berjaya memperolehi RM50,000.Walaubagaimana pun, dia menyembunyikan wang tersebut di suatu tempat rahsia.Maka pada hari yang telah ditetapkan, ketua gangster mengarahkan orang-orangnyamemanggil si bisu. Apabila dipanggil, si bisu itu berpura-pura tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Lalu mereka pergi berjumpa dengan seorang pakar bahasa isyarat.
Gangster : Mana wang tu?
Pakar menunjukkan isyarat kepada si bisu...
Sibisu menunjukkan isyarat untuk "Aku tak tahu apa yang mereka katakan."
Pakar bahasa isyarat memberitahu gangster tersebut. Dan gangster tersebut menghalakanpistol ke arah kepala si bisu.
Gangster : Aku akan tembak kepala kau, bisu...
Sibisu menunjukkan isyarat "Duit RM50,000 tu aku telah sembunyikan di taman permainandi bawah kerusi yang ketiga dari pintu masuk."
Pakar bahasa pun berkata kepada ketua gangster, "Dia tidak tahu dimana wang itu dan kalau kau nak tembak. Tembaklah... "

No comments: